Reklamace

 V případě, že se na zboží vyskytla v průběhu záruční doby vada, která nebyla způsobena zákazníkovým nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době zákazník právo na řádnou reklamaci zboží. 


 

  • Stačí vyplnit Reklamační protokol. Do pole Popis závady, prosím, co nejpřesněji popište, o jakou závadu se jedná. Čím podrobnější informace od vás obdržíme, tím lépe se nám podaří reklamaci vyřídit.
  • Výrobek pečlivě zabalte, aby se nepoškodil při přepravě. Přibalte Reklamační list a doklad o koupi výrobku.
  • Výrobek pošlete na adresu:          

         www.STOVE.cz

         WOX2WOX s.r.o.

         Pražská tř. 844/52

         370 04 České Budějovice

         tel: 778 536 430 Vaši reklamaci se pokusíme vyřídit v nejkratší možné době, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů (od doručení reklamace), jak nám ukládá zákon.